Du er her: Håkull Gruppen » Nyheder » Corona – information

Corona – information

Som det er alle bekendt, har myndighederne indført meget strenge forholdregler i Danmark, Norge og flere europæiske lande for at forsøge at begrænse Corona smitten. I Danmark gælder dette forløbig indtil 13.04.2020, i andre lande gælder andre perioder.
Enkelte brancher er specielt vigtige at forsøge at holde igang så længe det er muligt, herunder er godstransport beskrevet som særlig vigtig.

Mange lande udvider deres forholdsregler løbende. Vi vil, i denne fase, forsøge at løse vores opgaver så godt vi overhovedet kan, men der vil komme forsinkelser/færre afgange/kø situationer på bl.a. grænserne etc. så længe dette står på.

På baggrund af dette står det klart, at transport- og logistikbranchen ikke længere har mulighed for at kunne fungere som normalt, vi befinder os i en force majeure situation i øjeblikket.

Ved behov, beder vi vores kunder afklare med deres kontaktpersoner hos os, hvordan trafikker og bookings vil kunne gennemføres. Vi vil formentlig ikke kunne give eksakte svar på ethvert spørgsmål, men vi vil gøre vores yderste for at løse alt  på bedste vis.

Det er meget vigtigt at nævne, at vores chauffører gør et fantastisk stykke arbejde i denne helt usædvanlige situation, vi befinder os i. Af respekt for dette, er det vigtigt, at både vi og vores kunder tilrettelægger tingene for dem så transporterne kan forløbe så normalt som muligt.

Weekendens skærpede forholdsregler både her og i andre lande byder på en del transport tekniske udfordringer som desværre medfører tilsvarende økonomiske udfordringer, som vi må komme tilbage til. Udover de skærpede forholdsregler rundt omkring, har den historisk lave kurs på bl.a. norske kroner en negativ effekt, også for vores virksomhed. Vi tager vores samfundspligt alvorlig, men kan ikke afvise, at vi kan komme til at regulere vores rater for at kunne opretholde vores forskellige trafikker.

Færgeruterne mellem Danmark og Norge tillader os i øjeblikket at komme frem og tilbage, dog på noget andre vilkår end vi er vant til. Flere færgeruter er midlertidig indstillet og andre sejler med reducerede afgange. Vi har tiltro til, at godstrafikken opretholdes i størtst muligt omfang da det er vigtigt for hele  erhvervslivet, men det bliver midlertidigt på andre præmisser.

Håkull A/S chauffører og ansatte forholder sig til og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at reducere smittefaren mest muligt. Derudover beder vi vores kunder guide vores chauffører, hvis man har indført specielle egne regler.

Desværre må vi nok forvente, at dette ikke bliver den sidste information om Corona situationen, men vi er overbeviste om, at alle led i transportkæden gør deres bedste for at minimere smitterisiko og være positive og gøre deres bedste i denne krævende situation.