Du er her: Håkull Gruppen » Nyheder » Driftsendringer hos Fjord Line

Driftsendringer hos Fjord Line

Vi har fått informasjon fra Fjord Line om seilingsendringer fra 5. september 2022 og til mars 2023. Dette vil berøre seilinger fra Hirtshals til Bergen, Stavanger og Langesund (vice versa).

Fjord Line sine skip, MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord, drives begge av LNG. Som nok de fleste har fått med seg har det vært en dramatisk økning i gassprisene. Prisene på LNG har blitt 10 doblet i forhold til for 2 år siden (ifølge rederiet).

De har da måtte ta beslutning om å endre seilingsplanene, men begge båter skal fremdeles være i trafikk. Det blir en reduksjon i antall avganger, endringer av avgangs- og ankomsttider og farten reduseres. Dette vil få innvirkning på våre framføringstider/kostnader ettersom vi benytter oss av både Fjord Line og Color Line og vi vil måtte omdisponere vår kapasitet. Endelige konsekvenser vil måtte avklares fortløpende når endringene har trådd i kraft.