Du er her: Håkull Gruppen » Nyheder » IMPLEMENTERING AV EU’S MOBILITETSPAKKE – FASE 2 – GJENNOMFØRES FEBRUAR 2022

IMPLEMENTERING AV EU’S MOBILITETSPAKKE – FASE 2 – GJENNOMFØRES FEBRUAR 2022

EU’s mobilitetspakke, som hadde fase 1 med oppstart i august 2020, trekkes nå videre til fase 2.

Litt fakta:
Det er etter hvert ganske inngripende forhold som legges på bransjen, men det skal ha sin positive innvirkning på bransjen etter hvert hvor da bl.a. sjåførers betingelser skal bedres (gjelder lønn, regulerte arbeidsforhold for å nevne noe) og mer regulert arbeidsliv.
Fra 2020 kom det bl. a. krav om overnattingsfasiliteter ved regulær ukehvil, mulig hjemreise for sjåfører hver 4. uke og enkelte andre forhold knyttet til kjøre- og hviletid/pauser.
Fase 2, som iverksettes i februar 2022 går lenger.
Det skal nå være retur av kjøretøy til registreringsland hver 8.uke. Det er nye, regulerte kabotasjeregler (intern transport i ett land med annet lands registrerte kjøretøy), regler for utstasjonering for tredjelands- og kabotasjekjøring. Videre, pålegg om manuell registrering av grensepassering for alle sjåfører i internasjonal transport (skal registreres i register IMI, informasjonssystem for det indre marked). Ved endt kabotasjekjørsel må mannskap/sjåfør forlate landet der kabotasje er utført og være ute av landet i minst fire dager før retur. Det er for øvrig kun tillatt med 3 kabotasjeturer i løpet av syv-dagers periode etter avsluttet internasjonal transport.

Disse forhold vil da gi press på kapasitet, styring og utnyttelse av utstyr i hele det europeiske område.

Håkull AS arbeider i øyeblikket med å utrede konsekvenser av dette (for de områder nevnt over). Dette er noe hele bransjen nødvendigvis er opptatt av.

Ryddige forhold i bransjen er vi tilhenger av, og de nye regelverk skal hjelpe på veien mot en enda mer trygg og seriøs bransje og hvor da også sjåfører skal ivaretas på en enda bedre måte.