Du er her: Håkull Gruppen » Nyheder » Informasjon Korona samt fergedokking

Informasjon Korona samt fergedokking

Korona-virus
Håkull AS følger nøye med på utviklingen av dette, hvilke anbefalinger som gis fra Folkehelseinstituttet og fra media. I tillegg har vi løpende kontakt med våre partnere i Italia, som i øyeblikket er det land som har flest restriksjoner. I øyeblikket er godstrafikken ikke rammet på andre måter enn de generelle råd som er gitt både i Norge og utlandet, men dette kan selvsagt endre seg på kort varsel.
Vi registrerer at enkelte bedrifter i Italia er stengt p.t. For øvrig kan den nåværende situasjon føre forsinkelser i fremføring.

Dokking Color Line «Superspeed 1»
Color Line dokker «Superspeed 1» i perioden 16.03 til og med 30.03.2020, noe som gir oss noen utfordringer rent praktisk, kapasitets- og fremføringsmessig i den fasen hvor det er færre avganger eksport og import og noe andre seilingstidspunkt.

I den grad dere har spørsmål knyttet til avganger, lastinger, levering og transport-flyt for øvrig i de aktuelle uker, ta da kontakt med ett av våre kontor for nærmere avklaringer og muligheter når perioden nærmer seg.

Håkull Internasjonal Transport Norge

Håkull International Transport Danmark

Håkull Flyttetjenester

Håkull Air & Sea

Håkull Shipping

Norwegian forwarding AS

Håkull Eiendom