Du er her: Håkull Gruppen » Aktuelt » Diesel Juni 2022

Diesel Juni 2022

Det er vedvarende press på drivstoffprisene med svingninger og fortsatt høye tall. For juni 2022 vil vårt generelle dieseltillegg økes med 2,1 prosentpoeng fra dato 01.06.2022.

Andre saker

Det er et sterkt bransjenavn som i 2021 ser tilbake på 75 års drift. Vi er aldri så lite stolt, da dette fremdeles er en familiebedrift i et marked preget av store konstellasjoner. Ikke desto mindre, det er et solid konsern som kan se tilbake på 75 års drift.

Håkull Internasjonal Transport Norge

Håkull Internasjonal Transport Danmark

Håkull Flyttetjenester

Håkull Air & Sea

Håkull Shipping

Norwegian forwarding AS

Håkull Eiendom