Du er her: Håkull Gruppen » Aktuelt » Diesel-korreksjon januar 2022

Diesel-korreksjon januar 2022

Utviklingen innen diesel har vist en noe synkende tendens i den senere tid. Håkull AS vil da med virkning fra 01.01.2022 redusere gjeldende dieseltillegg med 1,9 prosentpoeng.

Andre saker

Det er et sterkt bransjenavn som i 2021 ser tilbake på 75 års drift. Vi er aldri så lite stolt, da dette fremdeles er en familiebedrift i et marked preget av store konstellasjoner. Ikke desto mindre, det er et solid konsern som kan se tilbake på 75 års drift.
5 / 10123456789

Håkull Internasjonal Transport Norge

Håkull Internasjonal Transport Danmark

Håkull Flyttetjenester

Håkull Air & Sea

Håkull Shipping

Norwegian forwarding AS

Håkull Eiendom