Du er her: Håkull Gruppen » Aktuelt » Diesel oktober 2022

Diesel oktober 2022

Utviklingen viser fremdeles en svak nedadgående tendens når det gjelder diesel. For oktober reduserer vi satsen med 1,2 prosentpoeng. Dette gjelder fra 03.10.22.