Du er her: Håkull Gruppen » Aktuelt » Drift i ukene 13/14 – 2021 – Påsken

Drift i ukene 13/14 – 2021 – Påsken

Påsken 2021 er snart en realitet.

Uansett utviklingen innen den pågående pandemi, vil det være endringer i driftsmønster i ukene 13 og 14 grunnet helligdager, endrede seilingstider ferger, kjøreforbud og at en del bedrifter velger å holde stengt.

Vi vil, som normalt, forsøke å gjennomføre drift i de ukene med minst mulig inngripen i oppsatte planer for fremføring og ledetider, men grunnet de nevnte moment, vil det kunne bli endringer. Noen grep kan da også føre til økte kostnader, noe som avklares med den enkelte det måtte berøre.

Har man spørsmål knyttet til driften i de uker, ta da gjerne kontakt med ett av våre kontor.

Team Håkull ønsker alle en god påske!

Andre saker

Det er et sterkt bransjenavn som i 2021 ser tilbake på 75 års drift. Vi er aldri så lite stolt, da dette fremdeles er en familiebedrift i et marked preget av store konstellasjoner. Ikke desto mindre, det er et solid konsern som kan se tilbake på 75 års drift.
Driften i juli og august vil som normalt være noe preget av ferie, både i Norge og øvrige land som vi har trafikker på.
1 / 3123