You are here: Håkull Group » News » Diesel april 2022

Diesel april 2022

De svært urolige tider innen oljesektoren, med stadig stigende drivstoffpriser, fører til at vårt dieseltillegg for april 2022 økes med 9,4 prosentpoeng (fra 01.04.22). Vi håper selvsagt at dette skal endre seg, men i øyeblikket ser det ut til at man forventer et fortsatt høyt nivå!

Håkull International Transport Norway

Håkull International Transport Denmark

Håkull International Movers

Håkull Air & Sea

Håkull Shipping

Norwegian forwarding AS

Håkull Eiendom