You are here: Håkull Group » News » Diesel april 2023

Diesel april 2023

Utviklingen for diesel viser en liten nedgang og vår korreksjon for april 2023 på diesel gir en nedgang på 1,2 prosentpoeng. Dette med virkning fra 01.04.23