You are here: Håkull Group » News » Diesel April 2024

Diesel April 2024

Vi justerer vårt diesel tillegg ned med -1,5 prosentpoeng for April.