You are here: Håkull Group » News » Diesel august 2022

Diesel august 2022

Det er fremdeles utfordrende tider rundt drivstoff, men for august er det en reduksjon på vårt dieseltillegg med 3,6 prosentpoeng, oppstart 01.08.22.

Håkull International Transport Norway

Håkull International Transport Denmark

Håkull International Movers

Håkull Air & Sea

Håkull Shipping

Norwegian forwarding AS

Håkull Eiendom