You are here: Håkull Group » News » Diesel august 2022

Diesel august 2022

Det er fremdeles utfordrende tider rundt drivstoff, men for august er det en reduksjon på vårt dieseltillegg med 3,6 prosentpoeng, oppstart 01.08.22.