You are here: Håkull Group » News » Diesel januar 2023

Diesel januar 2023

Det har i den senere tid vært en reduksjon på dieselpriser, noe som fører til at vi for januar 2023 reduserer vårt tillegg med 5,6 prosentpoeng. dette gjelder fra 01.01.23

Håkull International Transport Norway

Håkull International Transport Denmark

Håkull International Movers

Håkull Air & Sea

Håkull Shipping

Norwegian forwarding AS

Håkull Eiendom