You are here: Håkull Group » News » Diesel-korreksjon januar 2022

Diesel-korreksjon januar 2022

Utviklingen innen diesel har vist en noe synkende tendens i den senere tid. Håkull AS vil da med virkning fra 01.01.2022 redusere gjeldende dieseltillegg med 1,9 prosentpoeng.