You are here: Håkull Group » News » Diesel oktober 2022

Diesel oktober 2022

Utviklingen viser fremdeles en svak nedadgående tendens når det gjelder diesel. For oktober reduserer vi satsen med 1,2 prosentpoeng. Dette gjelder fra 03.10.22.

Håkull International Transport Norway

Håkull International Transport Denmark

Håkull International Movers

Håkull Air & Sea

Håkull Shipping

Norwegian forwarding AS

Håkull Eiendom