You are here: Håkull Group » News » Dieselkorreksjon desember 2021

Dieselkorreksjon desember 2021

Dieselen ligger fremdeles på et særdeles høyt nivå. Dette fører til at korreksjonen på diesel, med virkning fra 01.12.21 og for desember 2021, vil gi en økning på 0,7 prosentpoeng.