You are here: Håkull Group » News » Driftsændringer hos Fjord Line

Driftsændringer hos Fjord Line

Fjord Line har informeret, at de ændrer sejlplan fra 5. september til marts 2023. Dette gælder ruterne til/fra Hirtshals-Bergen-Stavanger og Langesund. Fjord Line’s skibe bruger begge LNG og prisen har mere end 10 doblet sig over de seneste 2 år. Rederiet har derfor besluttet at reducere i antal afgange samt forlænge overfartstiden.

Dette vil naturligvis have indflydelse på vores transittider og omkostninger.

Endelige konsekvenser afklares, når ændringerne er trådt i kraft og vi har gjort os nogle erfaringer.