You are here: Håkull Group » News » Forhold knyttet til transportsektoren grunnet Corona viruset – informasjon

Forhold knyttet til transportsektoren grunnet Corona viruset – informasjon

Som alle er kjent med, er det etablert strenge tiltak I Norge, Danmark og flere europeiske land nå, for å prøve å begrense Corona-smitte.

I Norge gjelder dette foreløpig i perioden 12.03 kl 18.00 til og med 26.03.2020, andre land har andre tidsfaser. Enkelte sektorer er vedtatt som viktige å forsøke å opprettholde drift i så langt det er mulig, herunder transportsektoren som er beskrevet som en kritisk samfunnsfunksjon.

Mange land tiltrer forskjellige tiltak mer eller mindre fortløpende. Vi vil forsøke, i denne fasen, å løse oppdrag så langt vi kan, men det vil bety forsinkelser/forskyvninger av oppdrag/lengre tid på lasting og lossing og kø-situasjoner blant annet på grensene, i forhold til det som er normalt.
På denne bakgrunn er det åpenbart at transport- og logistikkbransjen ikke lenger har mulighet til å fungere helt som normalt. Vi konstaterer dermed at vi er i en force majeure-situasjon.

Den enkelte kunde må avklare med våre kontor hvordan trafikker/oppdrag vil kunne bli gjennomført og håndtert. Til tider vil det kanskje ikke kunne gis eksakte svar på alle spørsmål, men vi gjør vårt ytterste for at oppdrag skal løses på en forsvarlig måte.

Det er også svært viktig å påpeke at våre sjåfører gjør en krevende, utsatt og glimrende jobb under særdeles vanskelig rammebetingelser. Vi skal, oppi dette, også forsøke å ivareta dem på en så god og forsvarlig måte som mulig og håper våre kunder har samme innstilling. Husk vi er nå svært avhengig av den resurs disse gir!
NLF (Norges Lastebileier Forbund) i Norge jobber med straks-tiltak over myndighetene for å holde «hjulene» i gang.

Innskjerpinger som er kommet gjennom helgen, hvor land syd for oss til dels begrenser noen av våre muligheter, ser vi at dette fører til økonomiske utfordringer i vår virksomhet som vi må komme tilbake til. Myndigheters reguleringer er bl.a. en faktor her, hvor da vi for eksempel, har sett en voldsom korreksjon på valutaer og en historisk svak norsk krone. Vi er selvsagt en del av «dugnaden», men tiltak er nødvendig for at vi fremdeles skal få en rimelig grad av fremføring til å fungere. Tiltak vil bli iverksatt så snart vi har overblikk over situasjonen. Vi gjør oppmerksom på at myndigheter i flere land, inklusiv Norge, legger stor vekt på at Næringslivet skal fungere så langt som det er mulig. Det er da svært avgjørende at våre trafikker kan gjennomføres på en så forsvarlig måte som mulig.

Fergedelen mellom Norge og Danmark vil i øyeblikket gi oss mulighet for å komme til og fra kontinentet, dog på andre vilkår enn vi er vant til. Flere fergeruter er midlertidig stoppet og andre seiler med reduserte avganger. Vi har tiltro til at godstrafikken skal opprettholdes i videst mulig omfang, dette er tross alt en kritisk faktor for at Næringslivet skal kunne opprettholde drift så lenge som mulig.

Våre instrukser og tiltak til ansatte, terminaler og sjåfører ivaretar de råd og anbefalinger som er gitt av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, siste versjon, samt at vi ber den enkelte kunde guide våre sjåfører på en best mulig måte innenfor de regelverk man har satt opp i egne bedrifter for at smittefaren skal holdes på et lavest mulig nivå.

Vi antar dessverre at denne informasjon vil være gjenstand for korreksjon innenfor relativt kort tid, selv om vi kan håpe på at det hele bedrer seg. Vi er sikre på at alle ledd i transportkjeden gjør sitt ytterste for å minimalisere risiko og være positive til å yte maksimalt i en krevende situasjon.