You are here: Håkull Group » News » Informasjon Korona samt fergedokking

Informasjon Korona samt fergedokking

Korona-virus
Håkull AS følger nøye med på utviklingen av dette, hvilke anbefalinger som gis fra Folkehelseinstituttet og fra media. I tillegg har vi løpende kontakt med våre partnere i Italia, som i øyeblikket er det land som har flest restriksjoner. I øyeblikket er godstrafikken ikke rammet på andre måter enn de generelle råd som er gitt både i Norge og utlandet, men dette kan selvsagt endre seg på kort varsel.
Vi registrerer at enkelte bedrifter i Italia er stengt p.t. For øvrig kan den nåværende situasjon føre forsinkelser i fremføring.

Dokking Color Line «Superspeed 1»
Color Line dokker «Superspeed 1» i perioden 16.03 til og med 30.03.2020, noe som gir oss noen utfordringer rent praktisk, kapasitets- og fremføringsmessig i den fasen hvor det er færre avganger eksport og import og noe andre seilingstidspunkt.

I den grad dere har spørsmål knyttet til avganger, lastinger, levering og transport-flyt for øvrig i de aktuelle uker, ta da kontakt med ett av våre kontor for nærmere avklaringer og muligheter når perioden nærmer seg.