You are here: Håkull Group » News » Ny medarbeider

Ny medarbeider

Tine Hansen starter i bogholderiet hos os 7. marts 2022. Vi glæder os til at lære hende nærmere at kende.

Håkull International Transport Norway

Håkull International Transport Denmark

Håkull International Movers

Håkull Air & Sea

Håkull Shipping

Norwegian forwarding AS

Håkull Eiendom