You are here: Håkull Group » News » Utvikling Diesel

Utvikling Diesel

Utviklingen innen drivstoff fortsetter dessverre med den stigende trend og våre dieselsatser for november 2021 korrigeres opp med 3,7 prosentpoeng med virkning fra 01.11.2021