You are here: Håkull Group » News » Utvikling Diesel

Utvikling Diesel

Utviklingen innen drivstoff fortsetter dessverre med den stigende trend og våre dieselsatser for november 2021 korrigeres opp med 3,7 prosentpoeng med virkning fra 01.11.2021

Håkull International Transport Norway

Håkull International Transport Denmark

Håkull International Movers

Håkull Air & Sea

Håkull Shipping

Norwegian forwarding AS

Håkull Eiendom