You are here: Håkull Group » News » Vedr. utviklingen innen Transport p.g.a. Covid-19 – oppdatering

Vedr. utviklingen innen Transport p.g.a. Covid-19 – oppdatering

Det har vært en dramatisk utvikling i Norge og Europa i forbindelse med utbredelsen av Covid-19 virus.

Vi i Håkull AS har fulgt, og følger utviklingen svært nøye og vi registrerer at mange land nå gjør drastiske trekk og tiltak i håp om å begrense utviklingen.

Våre myndigheter er også tydelige, men påpeker samtidig at det er viktig å holde Næringslivet i gang og vi er da definert å ha en Samfunnsnyttig funksjon.

Selv om mange grenser er anført som «stengt», slipper godstransporten gjennom, dog med venting og kontroller. Det er strenge tiltak på alle bedrifter vi enten laster eller losser hos, samt på terminaler. Våre sjåfører gjør en særdeles viktig og samfunnsnyttig jobb, spesielt i disse dager, og er, som kjent, unntatt regler om karantene (forutsatt at de er friske). Vi er svært stolte av alle våre dedikerte bileiere og sjåfører som sørger for at våre små og store kunder kan holde driften i gang. Dette gjelder selvsagt også våre ansatte på kontor og terminaler.

Det som imidlertid rammer også oss, er at vi har fått vesentlige kostnadskorreksjoner etter at de virkelig sterke tiltak startet mot slutten av sist uke. Vi registrerer at ferger har endret opplegg, priser og seilingstider (nød-seilinger), noe som gjør at vi hele tiden må vurdere hvilke strekninger som skal benyttes. Tiltak på grenser, underveis og hos kunder/leverandører gir venting og da også en særdeles krevende utvikling for norsk krone overfor andre valutaer. De økninger vi har sett frem til nå, har Håkull AS tatt, men fra 20.03.2020 og foreløpig inntil videre, ser vi ingen annen mulighet enn å få en delvis dekning av dette fra våre kunder. Vi refererer da også til våre generelle transportbetingelser punkt 2.

Vi er svært klar over at dette er vanskelig for alle, men for at vi skal opprettholde og gjøre opp med våre verdifulle bileiere/sjåfører og andre leverandører, kommer vi ikke utenom disse tiltak. Vi håper selvfølgelig at det blir kortvarig. Foreløpig har vår bransje ikke fått signaler fra myndigheter om at vi får noen som helst drifts-tilskudd. Det er faktisk så enkelt at driften avhenger av at kompensasjoner innføres. Tiltakene kan endres, men da vil ny oppdatert informasjon følge. Oversikt over tiltak blir sendt innen 20.03.2020 på epost.

Ettersom de ekstraordinære tiltak iverksettes, tror vi at våre lojale kunder er med på og har forståelse for dette. Transport- og logistikkbransjen oppfattes å være i en force majeure-situasjon. Vi gjør oppmerksom på at de force majeure -/valuta korreksjoner vi gjør nå, på langt nær dekker alle kostnader!

Vi håper at våre kunder fortsatt kan holde driften i gang, så skal vi gjøre vårt ytterste for at dette skal gå så bra som mulig. På et tidspunkt vil vi jo komme tilbake til det vi håper er «normale tilstander».