Du er her: Håkull Gruppen » Aktuelt » OPPDATERT INFORMASJON VEDRØRENDE DRIFT I STARTEN AV 2022

OPPDATERT INFORMASJON VEDRØRENDE DRIFT I STARTEN AV 2022

Som de fleste har registrert, er pandemien dessverre ikke over. Strenge restriksjoner i mange land påvirker det daglige liv og selvsagt også transportbransjen. I tillegg melder Rederiene også om store endringer generelt i seilingsopplegg ettersom de vurderer det som uansvarlig å kjøre med de opplegg de nå hadde kommet tilbake til i høst. Dessverre fører dette til at vi er tilbake til «særlige omstendigheter som ligger utenfor vår forpliktede kontroll» (Force Majeure).

Videre, grunnet at Color Line har «Superspeed 1» i dokking i perioden 03.01 – 12.01, vil de kun seile på strekningen Hirtshals – Larvik v.v. i denne perioden (ingen seilinger på Kristiansand!). Det vil gi ekstra utfordringer i denne perioden. Fra før har Color Line allerede kuttet seilingsopplegg til kun ett skip på strekningen Sandefjord – Strømstad v.v. og tar nå også ut det andre skipet på denne strekningen inntil videre.

Fjord Line skal også gjennomføre planlagt dokking i starten av 2022 (i perioden 04.01 – 23.01.2022), og vil kun kjøre med ett skip ut februar. De vil også kutte forbindelse Sandefjord – Strømstad ut januar i første omgang.

Grunnet oven nevnte utvikling, må vi igjen gå tilbake til Force Majeure tillegg på alle våre trafikker inntil vi er tilbake til mer ordinær situasjon. Førøvrig, endrede ledetider vil også bli en konsekvens i forhold til informasjon i denne email.

Vi befinner oss igjen i en samfunnskritisk funksjon og håper at våre sjåfører ikke får ytterligere begrensinger i sitt utfordrende arbeid i tiden som kommer.

Det er selvsagt beklagelig at vi må gå til slike tiltak igjen. Har man spørsmål omkring dette, ta da gjerne kontakt med ett av våre kontor.

Team-Håkull vil gjøre sitt ytterste for å minimalisere virkninger av de endrede betingelser.