Du er her: Håkull Gruppen » Aktuelt » Utvikling Diesel

Utvikling Diesel

Utviklingen innen drivstoff fortsetter dessverre med den stigende trend og våre dieselsatser for november 2021 korrigeres opp med 3,7 prosentpoeng med virkning fra 01.11.2021

Andre saker

Det er et sterkt bransjenavn som i 2021 ser tilbake på 75 års drift. Vi er aldri så lite stolt, da dette fremdeles er en familiebedrift i et marked preget av store konstellasjoner. Ikke desto mindre, det er et solid konsern som kan se tilbake på 75 års drift.
1 / 512345

Håkull Internasjonal Transport Norge

Håkull Internasjonal Transport Danmark

Håkull Flyttetjenester

Håkull Air & Sea

Håkull Shipping

Norwegian forwarding AS

Håkull Eiendom