Du er her: Håkull Gruppen » Aktuelt » Vedr. konsekvenser av rederienes endrede seilingsstruktur til/fra Danmark

Vedr. konsekvenser av rederienes endrede seilingsstruktur til/fra Danmark

Først av alt ønskes alle et riktig Godt Nytt år!

Oppdatering omkring ferger til/fra Danmark våren 2023.

Som informert om oppunder jul, velger rederiene normalt å foreta dokking av sine skip i begynnelsen av året (Superspeed 2 i perioden 04-19.01.23 og Superspeed 1 i perioden 13-28.03.23). Disse faser vil være spesielt utfordrende. I tillegg har rederiene endret noe på seilingene hvor bl.a. en båt er tatt ut av ruten Sandefjord-Strømstad (Color Line) noe som reduserer fleksibilitet/fremføring.
I tillegg har Fjord Line, som nok mange har registrert i pressen, besluttet å bygge om motorene i begge sine LNG-ferger. Disse går da fra ren LNG til å bli dual-fuel (LNG/MGO motorer). Dette vil selvsagt påvirke oss sterkt dette året på ruten Stavanger (Bergen) – Hirtshals samt også Langesund – Hirtshals. Ombyggingene vil påvirke trafikkene i perioden 4. januar 23 til og med 16 juni 23 (slik det er fremlagt per dato).

Som den enkelte forstår, vil dette gripe inn i fremføring, endret kapasitet og forsinkelser. I øyeblikket er det vanskelig å se eksakte økonomiske konsekvenser, men vi ser for oss ventelister (skyldes begrenset kapasitet) og at det oppstår ventedøgn på trailere. Ledetider vil da også sterkt bli påvirket av dette.

I fasen fremover, vil det være avgjørende å avklare de enkelte oppdrag med de enkelte kunder og i hvilken grad lasting/levering vil skje. Økonomiske kompensasjoner vil måtte avklares med den enkelte kunde knyttet til utførelsen av oppdrag (eksempelvis; skal trailere vente/kjøre via Larvik (hvis kapasitet)/evt via Sverige ?). Vi beklager selvsagt sterkt slike alvorlige inngrep som gjøres vis a vis bl.a. vår næring som da gir oss ekstra utfordringer.

Den enkelte kunde må gjerne ta kontakt med ett av våre kontor hvis man har konkrete spørsmål omkring dette på generell basis.