You are here: Håkull Group » News » Diesel Januar 2024

Diesel Januar 2024

Diesel justeringen for Januar 2024, reduseres med -1,6 prosentpoeng