You are here: Håkull Group » News » Diesel Juli 2023

Diesel Juli 2023

En liten endring i diesel satsen, fører til at vi justerer satsene med 1 prosentpoeng for Juli.