You are here: Håkull Group » News » Diesel Juni 2022

Diesel Juni 2022

Det er vedvarende press på drivstoffprisene med svingninger og fortsatt høye tall. For juni 2022 vil vårt generelle dieseltillegg økes med 2,1 prosentpoeng fra dato 01.06.2022.

Håkull International Transport Norway

Håkull International Transport Denmark

Håkull International Movers

Håkull Air & Sea

Håkull Shipping

Norwegian forwarding AS

Håkull Eiendom