You are here: Håkull Group » News » Diesel Juni 2022

Diesel Juni 2022

Det er vedvarende press på drivstoffprisene med svingninger og fortsatt høye tall. For juni 2022 vil vårt generelle dieseltillegg økes med 2,1 prosentpoeng fra dato 01.06.2022.