You are here: Håkull Group » News » Diesel juni 2023

Diesel juni 2023

Fremdeles nedadgående priser på drivstoff fører til at vi fra 1 juni 2023 reduserer vårt dieseltillegg med 2,8 prosentpoeng for juni.