You are here: Håkull Group » News » Diesel mai 2023

Diesel mai 2023

Det er fremdeles en noe nedadgående pris på diesel, noe som gjør at vi fra 01.05.23 reduserer vårt tillegg med 2,0 prosentpoeng.