You are here: Håkull Group » News » Diesel september 2022

Diesel september 2022

Drivstoff holder seg fremdeles på et høyt nivå, herunder diesel, men den har beveget seg litt ned i den senere tid. Vår dieselkorreksjon vil fra 01.09.22 blir redusert med 2,4 prosentpoeng.

Håkull International Transport Norway

Håkull International Transport Denmark

Håkull International Movers

Håkull Air & Sea

Håkull Shipping

Norwegian forwarding AS

Håkull Eiendom