You are here: Håkull Group » News » Diesel Oktober 2023

Diesel Oktober 2023

Vi justerer vårt Dieseltillegg med 1,8 prosentpoeng for Oktober.