You are here: Håkull Group » News » Drift jul/nyttår 2021

Drift jul/nyttår 2021

Så nærmer vi os enden på dette år.

Vi beder vores kunder være opmærksomme på, at der som sædvanligt vil være begrænsede afgange i ugerne 51, 52 og de første 2 uger næste år.
Færgerederierne vil desuden, som tidligere år, gennemføre deres planlagte dokninger i januar og dette vil igen påvirke antal afgange og kapacitet.
Dette kan medføre ekstra omkostninger, hvis gods skal frem til bestemt tid. Tag kontakt til os, hvis du har tidsfølsomme sendinger.

Vi takker alle vores kunder og leverandører for samarbejdet i 2021 og ønsker jer alle en rigtig god Jul og et godt Nytår.