You are here: Håkull Group » News » Drift jul/nyttår 2022 og inn i starten av 2023

Drift jul/nyttår 2022 og inn i starten av 2023

Litt informasjon på det praktiske plan:
Det vil i ukene 51 og 52 i 2022 samt uke 1 og 2 i 2023, være begrenset med avganger eksport og import.

Videre vil rederiene som går mellom Norge og Danmark, gjennomføre planlagt dokking i starten av januar ( dette som normalt). Det vil bety færre avganger og større press på kapasitet. Dette kan føre til økte kostnader hvis man har spesifikke krav til fremføring, noe som da må avklares i hvert tilfelle.

Har man spørsmål omkring denne perioden generelt eller spesielt, ta da kontakt med ett av våre kontor.

Vi ønsker å takke våre kunder og samarbeidspartnere for godt samarbeidet i 2022 og ønsker alle en fredelig jul og et godt nytt år!