You are here: Håkull Group » News » Håkull AS – fornyelse av AEO-S sertifisering

Håkull AS – fornyelse av AEO-S sertifisering

De er gledelig å informere om at Håkull AS har fått fornyet vår AEO godkjenning (AEO-S) hos Tollvesenet – Autorisasjonsnummer NOAEOS946624373. Ny godkjenning gjelder frem til 15.12.2027.

Håkull International Transport Norway

Håkull International Transport Denmark

Håkull International Movers

Håkull Air & Sea

Håkull Shipping

Norwegian forwarding AS

Håkull Eiendom