You are here: Håkull Group » News » Ny medarbeider Sandnes

Ny medarbeider Sandnes

Det er hyggelig å starte det nye året med å meddele om ansettelse av ny medarbeider.

Nina Eikeland Michalsen (24) startet hos oss 05.01.2021. Hun går inn i en opplæringsfase i vår import-avdeling. Nina har erfaring fra innkjøp og logistikk i hennes tidligere jobb og vi håper hun vil trives i det hektiske miljø som det er i vår operasjonelle avdeling. Vi ønsker Nina velkommen i Håkull-teamet.