Du er her: Håkull Gruppen » Nyheder » Håkull-gruppen 75 år – Pressemelding

Håkull-gruppen 75 år – Pressemelding

Det er et sterkt bransjenavn som i 2021 ser tilbake på 75 års drift. Vi er aldri så lite stolt, da dette fremdeles er en familiebedrift i et marked preget av store konstellasjoner. Ikke desto mindre, det er et solid konsern som kan se tilbake på 75 års drift.

Dagens eiere er Gudmund Håkull (73), Kjartan Håkull (50) og Lena Håkull (47). Den finansielle situasjonen i konsernet er solid. Omsetningen inn i jubileumsåret har passert 550 millioner. 2020 ble for øvrig et rekordår for konsernet med et resultat på 90 millioner.

En annen sentral person i Gruppen er Tallak Hovstad (55) som startet i selskapet i 1996. I dag er han Konsernsjef, leder for Håkull Eiendom samt har ansvar for økonomi- og finans. Konsernet sysselsetter i dag ca 250 personer, og mange av våre medarbeidere har svært lang ansenitet i bedriften, noe vi vurderer som en styrke.
Fra kun transportvirksomhet de første år, har vi de siste 25 årene utviklet også eiendom til å bli et viktig forretningsområde slik at inntjeningen i gruppen er nokså likt delt mellom de to hovedområdene våre: transport og eiendom.

EIENDOM
Håkull Eiendom AS ble formelt etablert som eget selskap i 1988. Dette selskap skulle utvikle terminaler og kontor for selskapene i gruppen. Vi eier i dag 15 eiendommer, og har 70 000 kvm for utleie. 2/3 av disse eiendommer er på Lura/ Forus (v.Sandnes), og siste eiendom vi har kjøpt er Aftenbladtrykkeriet, hvor vi utvikler hovedkontor og produksjonslokale for batteriselskapet Beyonder AS.
Vi har også eiendommer i Kristiansand og Nørresundby (DK). Håkull Eiendom AS utvikler også eiendommer for og sammen med andre aktører innen eiendomsutvikling.

TRANSPORT
Starten var i det små, av og med Kristen Håkull fra Skjold, i 1940, da han kjøpte et gårdsbruk på Vølstad i Gjesdal Kommune. Han kjøpte den første lastebil i 1946, hvor det den gang var om å gjøre å komme i gang etter krigsårene. Gründeren var en driftig kar, som i tillegg drev gård. I løpet av noen år, ble det anskaffet flere lastebiler, som da bygget seg opp til å transportere alle typer varer. Kristen var en pioner som likte å utfordre de etablerte system allerede i tidlige år. Etter hvert vokste aktiviteten og virksomheten flyttet til Ålgård hvor den var i en del år, før ferden gikk videre til Sandnes. På 60-tallet begynte man så smått å kjøre på kontinentet og Håkull ble etter hvert etablert med et nett av avdelinger i Norge.
Større strukturendringer var nødvendig i løpet av 80-tallet, da etter hvert innlandsdelen ble solgt til Wilh. Wilhelmsen. På dette tidspunkt hadde Gudmund Håkull overtatt ledelsen og virksomheten ble etter hvert konsentrert om grenseoverskridende transport og flytting.

Frem mot årtusenskiftet var det pen utvikling i selskapet. Det var i denne perioden at Gudmund Håkull ble mer engasjert i eiendomsdriften og Kjartan Håkull, som tredje generasjon, overtok lederansvaret i transportvirksomheten. Han ble daglig leder i Håkull AS, med hovedfokus på salg og marked for grenseoverskridende transporter. Lena Håkull har innehatt forskjellige posisjoner i selskapet, men har i de seneste år arbeidet med kundeorientert salg, i tillegg sitter hun i styret. Håkull AS teller i dag ca 60 ansatte og sysselsetter, sammen med Håkull Danmark AS nærmere 200.

Den grenseoverskridende trafikken i selskapet, med godt og vel 100 profilerte trailere, er hyppig å se langs veier i Norge, Skandinavia og på kontinentet. En stor stamme av stabile bileiere, samt dyktige og dedikerte sjåfører, i all hovedsak bestående av norske og danske, gjør en formidabel innsats for å betjene våre trofaste og lojale kunder. Mange av våre bileiere og sjåfører har også svært lang fartstid i vårt system. Videre har mange av våre kunder vært med oss i mange tiår, noe som vi anser å være nokså unikt og ikke minst, tillitvekkende.

I 2008 ble Håkull Danmark A/S en realitet. En større tomt ble kjøpt i Nørresundby, like nord for Ålborg. Strategisk plassert langs motorveien E39 gjennom Danmark. Utviklingen ved firmaet har siden etableringen, vært svært positiv og teller i dag 17 ansatte. Håkull-terminalen i Danmark betjener trafikk til og fra hele Norge samt Europa.

I 2009 ble nok et produkt lagt til forretningsområdet transport, Håkull Air & Sea AS, med tilhold i Sandnes. Dette firmaet har også vist svært positiv utvikling i et konkurranseutsatt marked, hvor nøkkelpersoner tilbyr individuell service og oppfølging for våre kunder, World Wide.

Gruppen har også et selskap etablert i Oslo, Håkull Shipping AS. De innehar agentur for Yang Ming Line på Taiwan og tjenestene består i hovedsak av containertransport til og fra Asia. Selskapet har vært med oss i over 40 år.

For transportselskapene i gruppen har det også vært viktig for oss å etablere samarbeid mot sterke leverandører og samarbeidspartnere innen de sektorer vi arbeider. Det være seg våre dyktige bileiere, partnere i Scandinavia, Europa samt resten av verden. Dette har vært, og er viktig, for å gjennomføre vårt totalprodukt – «transport uten grenser».

Den videre utvikling står vi godt rustet til å møte og vi registrerer at spådommer om økt vareflyt ser ut til å stemme. Teknologi vil nok kunne ta over deler av den måten vi arbeider på i dag, men vi er overbevist om at det personlige engasjement, service og kontakt med kunder som legges for dagen i konsernet, vil gi trygghet i årene som kommer.