Du er her: Håkull Gruppen » Selskaper » Internasjonal Transport Norge

Internasjonal Transport Norge

Håkull transporterer alle typer gods og udfører alle typer speditionstjenester.

Håkull har alltid minst 100 trailere på europeiske veier til og fra Norge.

Vår strategi er å i all hovedsak benytte oss av skandinaviske bileiere og sjåfører. Trafikkstyring og disponering av våre trailere foretas fra vårt kontor i Norge.

Vi kan hjælpe dig med følgende:

Håkull tager sig af alle former for toldbehandling, eksport og import.

Aktuelt i Internasjonal Transport Norge