Du er her: Håkull Gruppen » Selskaper » Internasjonal Transport Norge

Internasjonal Transport Norge

Håkull transporterer alle typer gods og utfører alle typer spedisjonstjenester.

Håkull har alltid minst 100 trailere på europeiske veier til og fra Norge.

Vår strategi er å i all hovedsak benytte oss av skandinaviske bileiere og sjåfører. Trafikkstyring og disponering av våre trailere foretas fra vårt kontor i Norge.

Vi kan hjelpe deg med følgende:

Håkull transporterer alle typer gods og utfører alle typer spedisjonstjenester.
Håkull tar seg av alle former for tollklarering, eksport og import.

Aktuelt i Internasjonal Transport Norge