Du er her: Håkull Gruppen » Selskaper » Håkull Eiendom

Håkull Eiendom

Håkull bygger og utvikler næringseiendommer for utleie.

Håkull Eiendom har eiendommer i Rogaland, Kristiansand og Nørresundby i Danmark.

Vi har som hovedoppgave å stå for utvikling og utleie av nye og eksisterende næringseiendommer eid av Håkull Gruppen. Som familieeid morselskap i Håkull Gruppen kontrollerer Håkull Eiendom også gruppens finansielle oppgaver, og er eierselskap for en rekke selskap.

Vår hovedoppgave er å utvikle kundetilpassede næringseiendommer
Vi har og er stadig på jakt etter næringstomter med god beliggenhet.

Aktuelt i Håkull Gruppen

Det er et sterkt bransjenavn som i 2021 ser tilbake på 75 års drift. Vi er aldri så lite stolt, da dette fremdeles er en familiebedrift i et marked preget av store konstellasjoner. Ikke desto mindre, det er et solid konsern som kan se tilbake på 75 års drift.
Påsken 2021 er snart en realitet. Uansett utviklingen innen den pågående pandemi, vil det være endringer i driftsmønster i ukene 13 og 14 grunnet helligdager, endrede seilingstider ferger, kjøreforbud og at en del bedrifter velger å holde stengt.