Du er her: Håkull Gruppen » Om Håkull Gruppen

Om Håkull Gruppen

Håkull-gruppen, og selskapene i gruppen, har en solid posisjon i markedet.

Gruppen totalt sett er økonomisk meget solid.

Dette er en trygghet for alle våre kunder i forhold til de oppgaver som skal løses, enten de er små eller store. Med betydelig erfaring og høyt kompetente medarbeidere, tilbyr vi personlig service, høy kvalitet og presisjon i alle ledd. Lange kunderelasjoner er og har vært ett av våre sterkeste kort.

Det er ikke uten grunn at slagordet vårt er: «Transport uten grenser».

Kort om konsernet

  • Etablert i 1946
  • Familieeid av 2. og 3. generasjon Håkull
  • Hovedkontor i Sandnes
  • Kontorer også i Kristiansand, Oslo og Nørresundby
  • Konsernet har omtrent 85 ansatte og sysselsetter nærmere 225 personer
  • Erfarne medarbeidere med høy kompetanse
  • God inntjening og soliditet
  • Transport og eiendom utgjør omtrent halvparten hver av konsernets inntjening
  • Årlig omsetning ligger på rundt 550 mill NOK.

Kontaktpersoner