Du er her: Håkull Gruppen » Selskaper » Internasjonal Transport Danmark

Internasjonal Transport Danmark

Håkull transporterer alle typer gods og utfører alle typer spedisjonstjenester.

Håkull har alltid minst 100 trailere på europeiske veier til og fra Danmark.

Vår strategi er å i all hovedsak benytte oss av skandinaviske bileiere og sjåfører. Trafikkstyring og disponering av våre trailere foretas fra vårt kontor i Danmark.

Vi har fokus på personlig service og utviklingen av lange relasjoner med våre kunder og samarbeidspartnere.

Vi kan hjelpe deg med følgende:

Håkull transporterer alle typer gods og utfører alle typer spedisjonstjenester.
Håkull tar seg av alle former for tollklarering, eksport og import.

Aktuelt i Internasjonal Transport Danmark