Du er her: Håkull Gruppen » Personvern

Personvern

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Håkull samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettside.

Persondatapolitikk / håndtering av personopplysninger.

Politikk:
Det er Håkull AS’ politikk, kun å arbeide med persondata i den utstrekning det er nødvendig for virksomhetens drift, og for å sikre levering av de produkt vi har lovet våre kunder, samt sikre oss adgang til – og fastholde kvalifisert arbeidskraft.

Dataansvarlig:
Håkull AS er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling av dine personopplysninger skjer i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktinformasjoner til dataansvarlig:
Dataansvarlig hos Håkull AS er:
Tallak Hovstad, mail: tho@haakull.no


Vi behandler følgende persondata ved samhandel med virksomheter:

Håkull AS er en virksomhet, som kun unntagelsesvis handler med privatpersoner, men utelukkende handler med andre virksomheter. Derfor er de fleste data uten innhold av persondata.

Persondata og innsamling av disse, kan dog skje ved transport og levering. I disse tilfelle registreres nedenstående persondata typisk:

 • Firmanavn
 • Firmaadresse
 • Postnummer
 • By og land,
 • telefonnummer på kontaktperson
 • mailadresse på kontaktperson.

Ovenstående data innsamles utelukkende med henblikk på at vi skal kunne levere de ytelser som avtalen med våre leverandører og kunder forplikter oss til.

Såfremt sendinger skal leveres/avhentes i 3. land, følger ovenstående data sendingen og kan bli overført til vår forretningspartner i det aktuelle land.

Alla data gjemmes og behandles sikkert i våre IT-systemer i overensstemmelse med gjeldende lovgivning.

Alle våre datasystemer er omfattet av betydelig sikkerhet, og det er inngått databehandleravtaler med alle vesentlige dataleverandører og it-partnere.


Ved jobbsøking / ansettelse hos oss, behandles typisk følgende personopplysninger:

 • Navn og adresseinfo.
 • Telefonnummer og mailadresse
 • Personnummer
 • Kjørekort og evt. sykesikringsbevis
 • Kontaktinformasjon om nærmeste pårørende
 • Kopi av eksamensbeviser
 • Kopi av eventuelle anbefalinger
 • Straffeattest

Formål med behandlingen – utover å kunne komme i kontakt med deg er:

 • Personnummer: Korrekt lønnsbehandling og innberetning til myndigheter
 • Kjørekort: sikre lovlig kjørsel i forbindelse med jobben
 • Sykesikringsbevis: Identitetsbekreftelse
 • Nærmeste pårørende: Sikre informasjon i tilfelle av ulykker
 • Eksamensbeviser / anbefalinger: Sikre de ønskede kvalifikasjoner
 • Straffeattest: Krav om dokumentasjon overfor bl.a. Tollvesen i forbindelse med AEO-bevilling.

OBS. I søke- / ansettelsesprosessen avleverer du selv det materiale du ønsker, og søker selv om straffeattest. Vår virksomhet innhenter ingen data om deg uten ditt samtykke!

Vi oppbevarer kun dine søkedata i perioden inntil vår beslutning om ansettelse er truffet, heretter vil alle data bli slettet, medmindre du er blitt ansatt i virksomheten.

Du kan til enhver tid be om at dine data blir slettet – les mere om dette i ”Dine rettigheter”.


Når du er på vår hjemmeside, benytter vi nedenstående cookies:

Vår virksomhet benytter ingen cookies, hvor noen form for persondata lagres. Dog anvendes cookies for hurtigere lesning og download av hjemmesiden ved gjenbesøk.


Dine rettigheter

 • Du har rett til at få innsikt i, hvilke personopplysninger vi behandler om deg
 • Du har rett til at få beriktiget og ajourført de personopplysninger, vi har registrert om deg
 • Du har rett til at få slettet de personopplysninger vi har registrert om deg. Ønsker du at få slettet dine personopplysninger, sletter vi alle opplysninger, som vi ikke etter lovgivning er pålagt å skulle gjemme.
 • Er behandlingen av personopplysninger basert på et samtykke fra deg, har du rett til at trekke samtykket tilbake, som betyr, at behandling heretter opphører, medmindre vi etter lovgivning er pålagt å skulle behandle personopplysningene.

Sikkerhet

Virksomheten har betydelige sikkerhetsrutiner for å sikre at dine data ikke kan misbrukes og for å leve opp til krav og regler i persondataforordningen som trådte i kraft 25. maj 2018.

Data – og dokumentsikkerhet er blant andet sikret ved:

 • Adgangskontroll
 • Tyverisikring / sensorer og låssystemer.
 • Bruker system-adgangsbegrensning og løpende utskiftning av passord
 • Automatiske backupsystemer
 • Databehandleravtaler med alle relevante IT-partnere
 • Omfattende virksomhetsdokumentasjon og sikkerhetsbeskrivelser
 • Beskrevne rutiner for oppbevaring og sletting av data / dokumenter

Klageinstans

Du har mulighet for klager over vår behandling av personopplysninger om deg til Datatilsynet. Se kontaktopplysninger og mer om klageadgang her: www.datatilsynet.no

Kontaktpersoner