You are here: Håkull Group » Services » Warehousing

Warehousing

We offer more than 15000 m2 inndoor warehouse

Håkull kan tilby et bredt utvalg av lagringstjenester både i Norge og Danmark.

Enten det er snakk om kort- eller langtidslagring, så håndterer vi det meste. Vi kan også tilby lagring på Tollager status A.

Vi har:

  • 11500 m2 lagringsplass på Foss-Eikeland i Sandnes, Norge
  • 2600 m2 lagringsplass i Nørresundby, Danmark
  • 1000 m2 lagringsplass på Rige, Kristiansand

Contact us