You are here: Håkull Group » Services » Multimodal services

Multimodal services

Combined air-,sea-,truck- and rail services

Håkull fokuserer på å maksimere effektiviteten av ulike transportplattformer og kortere transittid, samtidig som at kostnadene reduseres og miljøet beskyttes.

Vårt verdensomspennende transportnettverk gir oss muligheten til og dekke dine behov på en stadig bedre måte med høy synlighet og tracking muligheter.

Contact us

Håkull International Transport Norway

Håkull International Transport Denmark

Håkull International Movers

Håkull Air & Sea

Håkull Shipping

Norwegian forwarding AS

Håkull Eiendom