You are here: Håkull Group » Services » Multimodal services

Multimodal services

Combined air-,sea-,truck- and rail services

Håkull fokuserer på å maksimere effektiviteten av ulike transportplattformer og kortere transittid, samtidig som at kostnadene reduseres og miljøet beskyttes.

Vårt verdensomspennende transportnettverk gir oss muligheten til og dekke dine behov på en stadig bedre måte med høy synlighet og tracking muligheter.

Contact us