Betingelser

For gensidig tryghed og præcision er det vigtigt for dig som kunde at have kendskab til vores transportbetingelser

Generelle transportbetingelser 2021 Håkull A/S


1. Transportbestemmelser

Alle ordrer udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds almindelige bestemmelser (NSAB 2000). Disse sendes på forespørgsel. Ordrene udføres  i.h.t. CMR-konventionen.


2. Forbehold:

Vi forbeholder os ret til at justere vores priser uden foregående varsel ved ændringer i f.eks. offentlige afgifter (herunder vejafgifter/skatter/lovændringer, valuta, brændstof, færger o.l.).

Det forudsættes at gods er forskriftsmæssigt pakket for sikker godshåndtering og er muligt at sikre på trailer i.h.t. de forskrifter som gælder (nationalt og internationalt) samt at godset er tydelig mærket. Gods pakket i trækasser o.l. skal være forsvarlig sikret i emballagen. (NSAB 2000)

Oplyste transportpriser er baseret på normal transporttid, ydre grænse toldbehandling, samt max. 1 time til læsning/aflæsning (for FTL). Overskridelse medfører tillægsfakturering. Direkte afhentning og levering udføres med bil uden løftebagsmæk. Bil med løftebagsmæk kan tilbydes etter særskilt aftale/pris.

Ordregiver holdes ansvarlig for fragt og omkostninger i forbindelse med EXW-sendinger i de tilfælde hvor transportkøber/fragtbetaler ikke betaler Håkull A/S faktura(er) ved forfald.

Eksport og import ordrer udføres af Håkull A/S under forudsætning af, og i den tro, at de dokumenter som bliver forelagt os, er korrekte for pågældende vare(r). Dette gælder også forhold i forbindelse med antal kolli, vægt, vareindhold, produktoplysninger o.l.. Håkull A/S fraskriver sig et hvert økonomisk ansvar for fejl og mangler som skyldes at vi har modtaget forkerte oplysninger fra en af parterne i transportkæden. Alle økonomiske konsekvenser som fejl og mangler har påført Håkull A/S eller nogen som Håkull A/S samarbejder med, vil vi holde ordregiver ansvarlig for.

Tilbud som er omfattet af tidsgaranti, skal aftales særskilt og skriftlig.Avtales i god tid innen oppdrag iverksettes

Ved udstedelse af Transitdokument (TET) vil ordregiver holdes ansvarlig for eventuelle krav som bliver fremsat overfor Håkull A/S eller vores leverandører/samarbejdspartnere, med baggrund i ikke korrekt afsluttede Transitdokumenter (TET).


3. Omregningsfaktor:

1 cbm = Norden 360 kg Kontinentet 333 kg
1 ladmeter = Norden 2000 kg Kontinentet 1850 kg
1 EUR pall = Norden 800 kg/0,4 ladm Kontinentet 740 kg/0,4 ladm

Breddegods: Fragt efter aftale ud fra ordrens art.

Længdegods – Beregningsform: Længden af godset x pallebredde (0,8/1,2/1,6) delt på 2,4 meter = antal ladmeter. Bredde over

1,6 m beregnes som fuld bredde (længden bliver da antal ladmeter)

Retur af tom-emballage er ikke medregnet og beregnes etter særskilt aftale.


4. Farlig gods:

Transporteres efter egen aftale og til særskilt pris. Må aftales i hvert enkelt tilfælde af hensyn til fareklasser/færger.

Ordregiver er ansvarlig for uopfordret at fremlægge gyldige datablade samt farlig gods dokumenter overfor Håkull A/S før transporten påbegyndes og er til enhver tid ansvarlig for alt i forbindelse med sådanne forsendelser samt mærkning af gods.


5. Fragtberegning/priser

Al fakturering foretages efter princippet om prisoptimering (gælder ikke i de tilfælde hvor tilbuddet er i anden mængde end pr 100 kg).

Sendinger oprundes til nærmeste 100 kg og beregnes per 100 kg. Sendinger indtil 500 kg beregnes per sending, medmindre andet fremgår.

Alle priser er baseret på Incoterms 2020 leveringsbetingelser.

For øvrigt henvises til NSAB 2000.

Håkull A/S tilbyder ikke pallebytte.

Alle priser er baseret på max 1 time ved laste- / lossested. Pris aftales

Eksportpriser fra Norge til EU er givet med basis i fortoldning på ydre grænse hvis ikke andet er aftalt særskilt.

Vejafgifter Europa faktureres efter Håkull A/S til enhver tid gældende regulativ.

COD sendinger behandles etter særskilte regler og til særskilte priser.


6. Afgifter:

Vare-/ Havneafgifter tilkommer i henhold til offentlige regulativ i de havne som berøres, hvis ikke andet er særskilt aftalt.

Øvrige afgifter som ikke er specifikt nævnt i fragtaftalen, belastes eksklusivt.


7. Udlægsprovision:

Satserne oplyses på forespørgsel. Gælder ved for eksempel udlæg af indførselsmoms og andre udlagte beløb. Fragt og andre omkostninger indkræves samtidig i sådanne tilfælde.


8. Forsikring:

De oplyste priser dækker ikke forsikring på transporteret gods. Vores ansvar er begrænset i.h.t. ovennævnte

Transportbestemmelser (se pkt. 1). Egen transportforsikring kan tegnes af Håkull A/S på

individuel basis via vores forsikringsselskab (IF). Dette skal aftales særskilt og skriftlig og i.h.t. forsikringsregler, sidste udgave særskilt og skriftlig og i.h.t. forsikringsregler, sidste utgave


9. Betalingsbetingelser:

Netto pr. 10 dage, efter forfald beregnes 8,5 % renter p.a. (følger til enhver tid officielle regler) Gælder ikke ved manglende kredit, da forfalder fragt sammen med udlæg og gebyrer umiddelbart).


10. Gyldighetstid:

Aftalen gælder fra tilbudsdato eller oplyst periode og indtil videre hvis ikke andet er udtrykkeligt aftalt. Aftalen reguleres årligt med basis i ændring i Konsumprisindeksen hvis ikke andet er aftalt.


11. Opsigelsestid:

Gensidigt 1 måned, hvis ikke andet er aftalt