Du er her: Håkull Gruppen » Aktuelt » Drift i jul/nyttår 2021

Drift i jul/nyttår 2021

Det nærmer seg overgang til nytt år. Det betyr at det vil være begrenset med avganger eksport og import i ukene 51,52 og de 2 første uker av 2022.

Videre vil rederiene som går mellom Norge og Danmark, gjennomføre planlagt dokking i starten av januar. Det vil bety færre avganger og større press på kapasitet. Dette kan føre til økte kostnader hvis man har spesifikke krav til fremføring, noe som da må avklares i hvert enkelt tilfelle.

Har man spørsmål omkring denne perioden generelt eller spesielt, ta da kontakt med ett av våre kontor.

Vi takker våre kunder og samarbeidspartnere for samarbeidet i 2021 og ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!