Du er her: Håkull Gruppen » Aktuelt » Vedr. udviklingen innen Transport p.g.a. Covid-19

Vedr. udviklingen innen Transport p.g.a. Covid-19

Opdatering fra Håkull A/S

 

Der har været en dramatisk udvikling i Skandinavien og Europa i forbindelse med udbredelsen af Covid-19 virus. Vi har fulgt og følger stadig udviklingen meget nøje. Vi registrerer, at mange lande nu indfører drastiske skridt i håb om at begrænse udviklingen.
Myndighederne herhjemme og i andre lande påpeger samtidigt, at det er vigtigt at holde erhvervslivet igang. I den forbindelse anses godstransport som en samfundsvigtig funktion.

Selvom mange grænser er lukkede, tillades godstransport, dog med ventetider og kontroller. Der er indført strenge restriktioner hos alle de virksomheder vi læsser eller læsser af hos samt på alle terminaler. Vores chauffører udfører et særdeles vigtigt arbejde, især i disse dage, og som bekendt er de undtaget reglerne om karantæne efter at have kørt i andre lande (forudsat de er friske og raske). Vi er meget stolte at vores vognmænd og chauffører, som sørger for at vore kunder kan opretholde deres drift. Dette gælder selvfølgelig også vores ansatte på kontorer og på terminaler.

Det som desværre også rammer os, er at vi har fået væsentlige omkostningsforhøjelser efter indførelsen at diverse restriktioner etc.. Vi registrerer, at færgerederierne har ændret/indstillet ruter og afgangstider samt ændret deres rater. Vi må derfor hele tiden vurdere, hvilke ruter vi skal/kan benytte.

Færgeændringerne, restriktionerne på grænserne, undervejs og hos kunder/deres leverandører betyder øget ventetid og sammen med en dramatisk kursudvikling på især norske kroner, som vi har har absorberet siden 16. marts, ser vi pr. 20.03.2020 ikke anden mulighed end, indtil videre, at søge delvis dækning af dette hos vores kunder. Vi henviser også til vores generelle transportbetingelser pkt. 2.

Vi er helt beviste om, at dette er vanskeligt for alle, men for at vi skal kunne opretholde vores tjenester og kunne betale vores trofaste vognmænd og andre leverandører, kommer vi ikke udenom dette. Vi håber selvfølgelig, at dette bliver kortvarigt. De tiltag vi indfører kan ændres, men i så fald vil vi komme med opdateret information. Oversigten over de økonomiske tiltag vi indfører, kan oplyses ved henvendelse til et af vore kontorer imorgen. Da disse ekstraordinære tiltag er helt nødvendige at indføre, tror og håber vi, at vores loyale kunder har forståelse for dette.

Hele transport- og logistikbranchen befinder sig i en force-majeure sitation i øjeblikket. Vi ønker samtidig, at gøre opmærksom på, at de økonomiske tiltag/valutatillæg vi indfører langt fra dækker vores faktiske omkostninger.

Vi håber, at vores kunder fortsat kan opretholde deres drift og vi skal gøre vores yderste fra vores side.

På et tidspunkt vil vi jo vende tilbage til det vi tidligere kendte som «normale tilstande».