Forretningsområder

Kontaktpersoner

Tallak Hovstad

Konsernsjef
tho@haakull.no
Tel: (+47) 51 63 60 62
Mob: (+47) 907 71 413

Gudmund Håkull

Eier
guh@haakull.no

Kort om konsernet

  • Etablert i 1946
  • Familieeid 2 og 3 generasjon Håkull
  • Hovedkontor i Sandnes
  • Kontorer også i Kristiansand, Oslo og Nørresundby
  • Konsernet har omtrent 85 ansatte og sysselsetter nærmere 225 personer
  • Erfarne medarbeidere med høy kompetanse
  • God inntjening og soliditet
  • Transport og eiendom utgjør omtrent halvparten hver av konsernets inntjening
  • Årlig omsetning rundt 450 mill NOK.

Håkull-gruppen og selskapene i denne, har en solid posisjon i markedet. Gruppen totalt sett er økonomisk meget solid. Det er en trygghet for alle våre kunder i forhold til de oppgaver som skal løses, små og store. Med betydelige erfaringer og høyt kompetente medarbeidere, tilbys personlig service, høy kvalitet og presisjon i alle ledd. Lange kunderelasjoner er og har vært ett av våre sterkeste kort. Ikke uten grunn har vi som slagord : «Transport uten grenser».

Tor Grindheim, Markedssjef